Introductie

De Nederlandse Federatie van Fulbright Alumni NFAA (Netherlands Fulbright Alumni Association) is een vereniging van Nederlanders die met een Fulbright beurs in Amerika gewerkt of gestudeerd hebben. De beurzen zijn genoemd naar de Amerikaanse senator J.William Fulbright, die in 1946 wetgeving initieerde om wederzijds begrip te bevorderen door middel van uitwisseling van studenten en docenten. Aanvankelijk bedoeld als Amerikaanse steun aan Europa in het kader van het Marshall plan, is de financiering thans gespreid over diverse regeringen en instituten.

De tijdens een langer verblijf in de Verenigde Staten opgedane ervaringen worden veelal zodanig positief ervaren dat een band met Amerika blijft bestaan. Dit is dan ook de voornaamste reden dat op 27 november 1991 de alumni organisatie NFAA is opgericht.

De vereniging stelt zich ten doel de banden tussen de Fulbright alumni en in het algemeen de relaties tussen de oude en de nieuwe wereld te versterken. Dit gebeurt d.m.v. bijeenkomsten, het organiseren van lezingen en activiteiten waarbij Amerikanen uitgenodigd worden die met een Fulbright beurs in Nederland verblijven. In 2007 werd voor het eerst met Thanksgiving een geslaagd turkey dinner georganiseerd dat door de aanwezige Amerikanen zeer werd gewaardeerd. Het is de bedoeling deze traditionele maaltijd te blijven organiseren.

Er zijn speciale activiteiten voor jonge Fulbrighters, georganiseerd door het Young Members Committee.

Tenslotte verdient vermelding de gezamenlijke activiteiten met de Ivy Circle (liga van private universities) en Harvard Club of the Netherlands.

De kosten voor het lidmaatschap van de NFAA bedragen € 20.00 /jaar.

Welkom bij de NFAA

Maarten Lijkwan
Voorzitter(AI)/Penningmeester